De directie van D'Ieteren Centers pleit voor een constructieve sociale dialoog tijdens de vergadering van dinsdag 14 september

Brussel, 10 september 2021. Op dinsdag 14 september komt de directie van D'Ieteren Centers bijeen met de vakbondsdelegatie om de onderhandelingen voort te zetten over de maatregelen die gepland zijn om de eigen concessies van de onderneming structureel rendabel te maken en op lange termijn kwaliteitsvolle werkgelegenheid te garanderen.

Deze onderhandelingen worden ondermijnd door vakbondsacties, die al sinds 1 september aan de gang zijn. Tijdens een vorige vergadering, op 8 september, had de vakbondsdelegatie de voorstellen van de directie in hun geheel verworpen zonder een tegenvoorstel te doen. De directie van D'Ieteren Centers is zich bewust van de bezorgdheid van haar personeel en nodigt de vakbondsdelegatie uit om samen met haar te zoeken naar duurzame oplossingen die de toekomst van de concessies veilig stellen en tegelijk de belangen van het personeel zo goed mogelijk behartigen.

De betrokken D'Ieteren Centers zijn gevestigd in Zaventem, Drogenbos, Anderlecht en Elsene, en bieden het volledige gamma van verkoop- en naverkoopdiensten voor de merken Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT, Bentley, Lamborghini, My Way en Wondercar. Deze retailactiviteit is van strategisch belang voor D'Ieteren, omdat ze de mogelijkheid biedt rechtstreeks in contact te komen met de eindklanten en het potentieel van deze regio ten volle te benutten. Maar deze activiteit leidt al verscheidene jaren een aanhoudend verlies.

Didier Fenix, CEO D’Ieteren Centers: "De automobielsector staat voor een van de grootste uitdagingen in zijn geschiedenis en met name onze activiteiten moeten zichzelf opnieuw uitvinden om zich aan te passen aan de elektrificatie van voertuigen en de digitalisering. Om dit probleem aan te pakken, hebben wij de sociale partners voorgesteld om coöperatief en constructief samen te werken om de D'Ieteren Centers op weg naar rendabiliteit te brengen en zo de werkgelegenheid op lange termijn veilig te stellen. Ik nodig de sociale partners uit om dinsdag, de dialoog te hervatten, want het is rond de onderhandelingstafel en niet op straat dat wij de gepaste oplossingen zullen vinden om de toekomst van de concessies veilig te stellen en tegelijk de belangen van het personeel te vrijwaren.

Het doel van de directie van D'Ieteren Centers is de concessies concurrerend en structureel rendabel te maken door ze in lijn te brengen met de marktnormen, zowel wat betreft de werkuren als de extralegale voordelen. Een van de voorgestelde maatregelen is dat de directie ook voornemens is een aanzienlijk deel van de winst onder de werknemers uit te keren in de vorm van een winstbonus.

Didier Fenix: “Het klopt dat wij van onze werknemers een inspanning vragen, maar dan zullen zij nog steeds genieten van betere voorwaarden dan het marktgemiddelde. En als bepaalde maatregelen moeten worden verfijnd om beter aan te sluiten bij de realiteit van bepaalde personeelscategorieën, zijn wij daartoe bereid als er een echte open en constructieve sociale dialoog tot stand komt. Intussen doen wij al het mogelijke om ervoor te zorgen dat onze klanten zo weinig mogelijk hinder ondervinden.”

De ontmoeting tussen de directie en de vakbondsdelegatie is gepland voor dinsdag 14 september om 8.30 uur.

Contact

Jean-Marc Ponteville,

Public Relations D’Ieteren

tel : 0497/57.77.67